Reporting & VisualisationUncategorized

Het verhaal vertellen met Tableau

Het was tijdens mijn opleiding dat ik voor het eerst kennismaakte met een visualisatietool. Het ging in dit geval om Qlikview. Ik was meteen onder de indruk van de mogelijkheden die deze tool bood. Aan de ene kant was het enorm simpel om heel snel een grafiek of tabel te creëren en aan de andere kant bood de tool een enorme variatie aan mogelijkheden om data te bewerken en op allerlei manieren te visualiseren. Het was op sommige momenten ook overweldigend en ik had graag tot in detail willen testen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van Qlikview waren. Helaas duurde het vak maar een aantal weken en heb ik lang niet alles dat Qlikview te bieden had kunnen gebruiken in het project. Maar mijn interesse voor dit type tools was op dat moment gewekt.

In mijn vorige blog had ik beloofd dat ik nog dieper in zou gaan op de mogelijkheden die er binnen verschillende visualisatietools zijn voor Data-storytelling. Omdat er een groot aantal verschillende visualisatietools zijn heb ik besloten er een paar te selecteren en deze in een aantal blogs te behandelen. Hierbij heb ik een selectie gemaakt van bekende tools die mij veelbelovend leken op het vlak van Data-storytelling. Ik wil in deze blog de serie beginnen met Tableau.

Wat zijn de uitdagingen?

Voordat ik dieper inga op Tableau zelf wilde ik eerst nog even stilstaan bij de uitdagingen. Zo besprak ik in de vorige blog dat je ‘live’ het verhaal bij je visualisatie kunt vertellen of dat je dit je je verhaal schriftelijk kunt delen. Voor beide mogelijkheden zou Tableau geschikt zijn maar ik wil in deze blog en de komende blogs focussen op het schriftelijk overbrengen van een verhaal. Op die manier kan ik namelijk de visualisaties ook delen in deze blogs en experimenteren met manieren om het verhaal over te brengen zonder zelf aanwezig te zijn.

Terugkijkend op de cursus Storytelling ontdekte ik dat hierin ook een uitdaging lag. In de cursus hebben we het gehad over Ethos, Pathos en Logos. De Griekse filosoof Aristotles geloofde dat er drie middelen waren om je publiek te overtuigen:

  • Ethos is de autoriteit en het karakter van de spreker die helpt om zijn publiek te overtuigen.
  • Pathos is het gebruiken en inzetten van emoties om je publiek te overtuigen.
  • Logos is een logische redenering die je helpt bij het overtuigen van je publiek[1]

De vraag die hierbij opkomt, is op welke manier je deze drie middelen kan inzetten als je zelf niet aanwezig bent. Logos kun je bereiken door een duidelijke opbouw van je verhaal, heldere argumenten en door ergens naar toe te werken. Maar hoe gebruik je emoties of jouw autoriteit wanneer je je verhaal schriftelijk overbrengt? Deze vraag is wellicht lastiger te beantwoorden, vooral omdat je waarschijnlijk ook de tekst beperkt wil houden en vooral de visualisaties voor zichzelf wil laten spreken. Zelf denk ik dat het belangrijk is om te laten zien dat je begrijpt wie je publiek is, wat de context van je data is, te laten zien dat je begrijpt welke vragen je visualisatie kan oproepen en het publiek laat zien hoe je tot het antwoord op deze vragen bent gekomen. Op deze manier kun je zonder aanwezig te zijn toch het aspect van Ethos overbrengen bij je publiek. Pathos is daarnaast iets wat je kan bereiken door te zorgen dat je geen reeks van cijfers en getallen laat zien maar dat je visualisatie vertelt wat er achter deze getallen zit, dat je laat zien wat de impact hiervan is op je publiek en hier zo de doelgroep in de visualisatie betrekt.

Waarom Tableau?

Zelf heb ik ervaring op kunnen doen met drie verschillende visualisatietools: Qlikview, Microsoft Power BI en Tableau. Ik wilde daarom ook met één van deze tools beginnen. Mijn keuze is op Tableau gevallen omdat Tableau een functie genaamd ‘Stories’ aanbiedt. In deze functie kun je zoals Tableau het zelf zegt een opeenvolgend geheel van visualisaties maken om een verhaal te vertellen, context te geven, te laten zien welke impact beslissingen hebben of om je publiek te overtuigen van een bepaald feit. Aan een ‘Story’ kun je ook gemakkelijk tekst en notities toevoegen en op die manier je verhaal vertellen dat je met je visualisaties wil laten zien. Ik was zeer benieuwd naar deze functie en omdat het perfect lijkt aan te sluiten op Data-storytelling heb ik ervoor gekozen om als eerste met Tableau aan de slag te gaan.

Het resultaat 

Het resultaat is een visualisatie die gebaseerd op de resultaten van de Leefbaarometer. Volgens de website geeft de Leefbarometer informatie over de leefbaarheid in alle gemeentes, buurten en wijken. Leefbaarheid wordt daarbij gedefinieerd als:

“De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.[2]

In de visualisatie wordt er ingezoomd op drie gemeentes met een lage score op het gebied van leefbaarheid. De vraag ontstaat namelijk waarom de gemeentes zo slecht scoren op dit gebied. Deze ‘Story’ in Tableau probeert hier een inzicht in te geven.

De Tableau ‘Story’ is hier te vinden: Dashboard (onderaan het artikel is ook de volledige link te vinden)

 

De ‘Story’ is ontworpen op een laptop en vanwege de hoeveelheid informatie zal er op een kleiner scherm wellicht wat overlap in grafieken of tekst zijn. Wel is er onderaan het scherm een knop om het dashboard fullscreen te tonen, zie afbeelding.

Link naar dashboard: https://public.tableau.com/profile/willem.van.esch#!/vizhome/Leefbaarometer/Leefbaarometer

Link naar vorige blog: https://www.datahelden.com/het-verhaal-achter-data-storytelling/

 

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelen_van_overtuiging

[2] https://www.leefbaarometer.nl/page/leefbaarometer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *