Data Management

Informatica AXON – Data Governance made (more) easy

Volgend op mijn eerdere blog “Op weg naar een managed data platform”, toen wat meer vanuit de techniek van Enterprise Data Catalog bekeken, richt ik mij nu specifiek op de business. Wederom is de aanleiding een “Partner architect session’ bij Informatica met als onderwerp Data Goverance. Deze sessie stond stil bij de “hoe-vraag”, ofwel welke stappen een organisatie kan zetten om data governance op een succesvolle manier te implementeren. Daarbij stond hun oplossing voor data governance “AXON” centraal.

Mijn verwachting van deze sessie was om een scherper beeld te krijgen hoe een voor mijn gevoel minder tastbaar onderwerp als data governance met een tool concreet kan worden gemaakt. Want de definitie volgens DAMA, “a collection of practices and processes which help to ensure the formal management of data assets within an organization”, roept bij mij niet het beeld op van ja nu snap ik het, geef mij een project en ik weet hoe ik het moet doen. De eenvoud van de definitie maakt de afstand tot het resultaat -een daadwerkelijk geïmplementeerde governance- des te groter. Aan de andere kant zie ik vanuit het steeds intensiever datagebruik een toename van de noodzaak om data governance in te richten. Dus hoe een tool daarin de gewenste ondersteuning kan leveren, dat was mijn vraag.

Zoals bij elke systeemimplementatie gaat het om de mens, het proces en de techniek. Maar daarnaast is de wijze waarop het systeem wordt ingeregeld en gebruikt, de governance, net zo belangrijk. Dit vraagt de inzet en betrokkenheid van de organisatie. Zonder goede governance zal elke systeemimplementatie niet slagen. En als dat wel keurig is geregeld, dan ligt dat hopelijk ergens vast. Alleen niet zo dat dit voor de gehele organisatie toegankelijk is, laat staan inzichtelijk. Dat is nu precies waarbij AXON om de hoek komt kijken.

AXON is een tool voor data governance. Het is vanuit de praktijk ontwikkeld, primair gericht op de “business” gebruikers en daarmee zonder meer een best practice. Het is laagdrempelig in gebruik en met een paar dagen training kan elke organisatie daarmee direct aan de slag. In AXON zijn alle governance objecten als proces, systeem, dataset en stakeholder al in hun  onderlinge verband functioneel beschkbaar. Je hoeft eigenlijk alleen maar de eigen data in te vullen. AXON voorziet daarnaast ook al in aanvullende kenmerken, waarmee deze objecten kunnen worden verrijkt. Denk aan privacykenmerken, kosten en datakwaliteitscijfers. Met standaard dashboards heb je dan direct al diverse inzichten tot je beschikking. O.a.:

  • Hoe data zich via processen door de systemen heen beweegt
  • Hoe verantwoordelijkheden zijn belegd en of daarin tegenstrijdigheden zijn te ontdekken

Natuurlijk blijft het niet daarbij. Het beschrijven van de data governance is geen eenmalige kwestie. Het is dan ook geen project, want de governance organisatie is continu in beweging. Daarom is het zonde om het bij die ene (initiële) keer te laten. Een complete en actuele weergave van de governance geeft de business én ICT immers overzicht en inzicht voor operationele, informatieve maar ook voor analytische vragen. Met AXON leg je feitelijk de metadata van de governance vast. En net als bij gewone data, is betrouwbaarheid en kwaliteit afhankelijk van de wijze waarop het beheer daarvoor is geregeld. Denk in deze context maar eens aan hoe je met organisatorische (in-/uitdienst, interne doorstroom) of systeemtechnische (releases) wijzigingen om gaat. AXON moet in dat soort processen naadloos geïntegreerd zijn. Met AXON regel je dus de ook de governance van de data governance, op AXON zelf dus. Daar zit dan ook de ROI: met goed beheer krijg je transparantie op de governance. Voor wat – hoort wat.

Samenvattend. We zijn al gewend om te beschikken over diverse soorten meta data. Vaak, en zeker niet onbelangrijk, zijn dat de meer technische meta data. Wat AXON daar nu aan toevoegt is dat het een brug slaat naar de business. Eigenlijk wordt met AXON het laatste puzzelstukje gelegd in de data management puzzel.

Let wel, data governance vraagt richtlijnen, capaciteit en discipline. Dat is niet iets wat je alleen doet. Sterker nog, samenwerking is essentieel. Want, hoe data driven kun je als organisatie zijn, als de business daarin niet de samenwerking zoekt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *